21.10.2021, 11:14  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 5 gości online


 Szukaj na stronie
Procedury 2011/2012   E-mail
31.08.2011, 09:17


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012.


Deklaracje:

Załącznik 1a.   Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2012 r. po raz pierwszy

Załącznik 1b.   Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku 2010 lub 2011

Załącznik 1c.    Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2007 – 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości oraz dla absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005 – 2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych

Pozostałe załączniki:

Załącznik 2.  Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Załącznik 3.  Powołanie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego

Załącznik 4.  Powołanie zespołu nadzorującego

Załącznik 5a.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Załącznik 5ag.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących

Załącznik 5b.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

Załącznik 5c.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Załącznik 5cg.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących

Załącznik 5d.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego

Załącznik 6a.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy/dodatkowy – egzamin bez określenia poziomu

Załącznik 6b.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy/dodatkowy – poziom podstawowy

Załącznik 6c.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy/dodatkowy – poziom rozszerzony

Załącznik 6d.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – egzamin bez określenia poziomu

Załącznik 6e.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy

Załącznik 6f.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony

Załącznik 7.  Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bďż˝dďż˝cego drugim jďż˝zykiem nauczania w klasach dwujęzycznych

Załącznik 7a.  Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bďż˝dďż˝cego drugim jďż˝zykiem nauczania w klasach dwujęzycznych

Załącznik 8.  Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego

Załącznik 9a.  Lista indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

Załącznik 9b.  Lista indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego

Załącznik 10.  Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego

Załącznik 11.  Protokół zbiorczy części pisemnej egzaminu maturalnego

Załącznik 12.  Protokół przerwania i unieważnienia egzaminu

Załącznik 13a.  Oświadczenie o sprawdzeniu komputera

Załącznik 13b.  Oświadczenie o poprawności nagrania wyników

Załącznik 14.  Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta

Załącznik 15.  Upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych / do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych / do przekazania arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji do miejsca wskazanego przez dyrektora okrďż˝gowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 16.  Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych

Załącznik 17.  Wniosek o przeprowadzenie egzaminu maturalnego w domu zdającego

Załącznik 18.  Oświadczenie absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (w sierpniu)

Załącznik 19.  Wniosek zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym


procedury w formie doc.   

 

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna