29.01.2020, 09:04  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 15 gości online


 Szukaj na stronie
Komunikat Dyrektora CKE dotyczący egzaminu gimnazjalnego.   E-mail
14.10.2011, 17:00

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie prezentacji przykładowych zestawów zadań w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz badania diagnostycznego wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

Do

Dyrektorów i Nauczycieli gimnazjów

Gimnazjalistów i ich Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Gimnazjaliści,


tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej, wprowadzanej od 2009 roku.

Szczegółowy opis nowej formuły egzaminu gimnazjalnego znajduje się w opublikowanym w sierpniu 2010 roku Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 (Informator).
Zaprezentowano w nim również przykładowe zadania z zakresu:

o             języka polskiego,

o             historii i wiedzy o społeczeństwie,

o             matematyki,

o             przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,

o             języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne podjęły dodatkowe działania polegające na opracowaniu: 

1) przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych (przykładowe zestawy zadań),

2) arkuszy, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku,

3) programu szkoleń uzupełniających dla nauczycieli-egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego.

 

Warunki przeprowadzania diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów


Udział szkoły w przeprowadzeniu diagnozy, zaplanowanej na 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku, jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa będzie zgłoszenie się szkoły do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w okresie od 24 października do 4 listopada 2011 r. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły.
O szczegółach przeprowadzenia diagnozy dyrektorzy zainteresowanych szkół zostaną powiadomieni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Oprócz opisanych wyżej działań przygotowanych przez system egzaminacyjny, w pracy
z uczniami nauczyciele mogą również skorzystać z dodatkowych zadań i materiałów pomocniczych opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (
IBE).

 

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna