23.10.2020, 01:09  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 3 gości online


 Szukaj na stronie
Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)   E-mail
30.10.2012, 18:17
Działając na podstawie:
1.   art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004  r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
2.   § 114 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz
3.   § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 12 marca 2012 r., poz. 262),

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013.

 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 Asystentka stomatologiczna 325101
 Betoniarz-zbrojarz 711402
 Blacharz 721301
 Blacharz izolacji przemysłowych 721303
 Blacharz samochodowy 721306
 Cieśla 711501
 Cukiernik 751201
 Dekarz 712101
 Dietetyk 322001
 Drukarz 732201
 Elektromechanik 741201
 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 Elektryk 741103
 Florysta 343203
 Fotograf 343101
 Fototechnik 343104
 Fryzjer 514101
 Garbarz skór 753501
 Górnik eksploatacji otworowej 811301
 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 Higienistka stomatologiczna 325102
 Introligator 732301
 Kaletnik 753702
 Kamieniarz 711301
 Kelner 513101
 Kominiarz 713303
 Koszykarz-plecionkarz 731702
 Kowal 722101
 Krawiec 753105
 Kucharz 512001
 Kuśnierz 753106
 Lakiernik 713201
 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201
 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
 Mechanik precyzyjny 731103
 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 Modelarz odlewniczy 721104
 Monter budownictwa wodnego 711701
 Monter izolacji budowlanych 712401
 Monter izolacji przemysłowych 712403
 Monter kadłubów okrętowych 721402
 Monter konstrukcji budowlanych 711102
 Monter mechatronik 742114
 Monter nawierzchni kolejowej 711603
 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
 Monter systemów rurociągowych 712613
 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 Monter-elektronik 742102
 Murarz-tynkarz 711204
 Obuwnik 753602
 Ogrodnik 611303
 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105
 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106
 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 Operator maszyn leśnych 834105
 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 Operator obrabiarek skrawających 722307
 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 Opiekun medyczny 532102
 Opiekun osoby starszej 341202
 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 Opiekunka dziecięca 325905
 Opiekunka środowiskowa 341204
 Optyk-mechanik 731104
 Ortoptystka 325906
 Piekarz 751204
 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 Protetyk słuchu 321401
 Pszczelarz 612302
 Ratownik medyczny 325601
 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 Rolnik 613003
 Rybak śródlądowy 622201
 Sprzedawca 522301
 Stolarz 752205
 Stroiciel fortepianów i pianin 311933
 Ślusarz 722204
 Tapicer 753402
 Technik administracji 334306
 Technik agrobiznesu 331402
 Technik analityk 311103
 Technik architektury krajobrazu 314202
 Technik archiwista 441403
 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 Technik awionik 315316
 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 Technik budownictwa 311204
 Technik budownictwa okrętowego 311910
 Technik budownictwa wodnego 311205
 Technik budowy fortepianów i pianin 311934
 Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
 Technik dentystyczny 321402
 Technik drogownictwa 311206
 Technik dróg i mostów kolejowych 311207
 Technik ekonomista 331403
 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 Technik elektronik 311408
 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 Technik elektroradiolog 321103
 Technik elektryk 311303
 Technik energetyk 311307
 Technik farmaceutyczny 321301
 Technik garbarz 311912
 Technik gazownictwa 311913
 Technik geodeta 311104
 Technik geolog 311106
 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
 Technik górnictwa otworowego 311702
 Technik górnictwa podziemnego 311703
 Technik handlowiec 522305
 Technik hodowca koni 314203
 Technik hotelarstwa 422402
 Technik hutnik 311704
 Technik informatyk 351203
 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 Technik księgarstwa 522306
 Technik leśnik 314301
 Technik logistyk 333107
 Technik masażysta 325402
 Technik mechanik 311504
 Technik mechanik lotniczy 315317
 Technik mechanik okrętowy 315105
 Technik mechanizacji rolnictwa 311512
 Technik mechatronik 311410
 Technik nawigator morski 315214
 Technik obsługi turystycznej 422103
 Technik obuwnik 311916
 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 Technik ochrony środowiska 325511
 Technik odlewnik 311705
 Technik ogrodnik 314205
 Technik optyk 325302
 Technik organizacji reklamy 333906
 Technik ortopeda 321403
 Technik papiernictwa 311601
 Technik pojazdów samochodowych 311513
 Technik pożarnictwa 311919
 Technik prac biurowych 411004
 Technik procesów drukowania 311935
 Technik procesów introligatorskich 311936
 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 Technik pszczelarz 314206
 Technik rachunkowości 431103
 Technik realizacji dźwięku 352120
 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 Technik renowacji elementów architektury 311210
 Technik rolnik 314207
 Technik rybactwa śródlądowego 314208
 Technik spedytor 333108
 Technik sterylizacji medycznej 321104
 Technik technologii ceramicznej 311921
 Technik technologii chemicznej 311603
 Technik technologii drewna 311922
 Technik technologii odzieży 311924
 Technik technologii szkła 311925
 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 Technik technologii żywności 314403
 Technik teleinformatyk 351103
 Technik telekomunikacji 352203
 Technik transportu drogowego 311927
 Technik transportu kolejowego 311928
 Technik turystyki wiejskiej 515203
 Technik tyfloinformatyk 351204
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 Technik urządzeń sanitarnych 311209
 Technik usług fryzjerskich 514105
 Technik usług kosmetycznych 514207
 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
 Technik weterynarii 324002
 Technik wiertnik 311707
 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 Technik włókiennik 311932
 Technik żeglugi śródlądowej 315216
 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 Terapeuta zajęciowy 325907
 Wędliniarz 751107
 Wiertacz 811305
 Zdun 711203
 Zegarmistrz 731106
 Złotnik-jubiler 731305


 

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna