21.10.2021, 09:18  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 sprawdzian
 egzamin gimnazjalny
 egzamin maturalny
 egzamin zawodowy
 egzaminy eksternistyczne
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 6 gości online


 Szukaj na stronie
Informatory o sprawdzianie   E-mail
11.03.2004, 10:53
Aktualizacja, 11.12.2009 r.)

Informatory są podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu.

W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:
• podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu,
• forma i struktura sprawdzianu,
• standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów,
• przykładowe zestawy zadań z opisami sprawdzanych umiejętności z kluczem odpowiedzi do zadań.

Uzupełnieniem podstawowej wersji informatora jest Aneks przeznaczony dla uczniów ze ‎specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz ‎przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z ‎późn. zm.) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami ‎egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna  nie później niż do dnia 31 ‎sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

• Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2009/2010 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową)

    Zachowują ważność informatory o sprawdzianie w 2005 r. w językach mniejszości narodowych. Należy w nich jedynie uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych.

  • Informator o sprawdzianie w języku litewskim (plik pdf - 1,31 MB)
  • Informator o sprawdzianie w języku niemieckim (plik pdf - 1,69 MB)
  • Informator o sprawdzianie w języku ukraińskim (plik pdf - 1,61 MB).

       •  


    Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna