13.04.2021, 15:46  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Projekty EFS 2007-2013
 Projekty EFS 2004-2006
indent Publikacje
indent Badania dotyczące wyników egzaminów
indent Badania umiejętności trzecioklasistów
indent Czasopismo Piątka z plusem
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 8 gości online


 Szukaj na stronie
Badania dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych   E-mail
17.10.2005, 10:23

Projekt realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Na początku 2005 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała projekt badań nad wynikami egzaminów zewnętrznych, przyjęty przez Komitet Sterujący w lipcu. Wychodzi on naprzeciw potrzebom odbiorców wyników egzaminów zewnętrznych  związanym z: porównywaniem, komunikowaniem i wykorzystywaniem wyników egzaminów. Realizacja projektu zapewni systemowi egzaminacyjnemu metodologię porównywania, prognozowania i komunikowania wyników egzaminów, da też możliwość wdrożenia lub pogłębienia badań nad uwarunkowaniami zróżnicowania wyników, a także ich implementacją.

Projekt realizowany jest dwutorowo: badania metodologiczne o charakterze eksploracyjnym i weryfikacyjnym prowadzone są przez dwa zespoły ukonstytuowane przy CKE, natomiast badania praktyczne o charakterze opisowym i wyjaśniającym zostaną w wyniku konkursu otwartego dla wszystkich zainteresowanych, zlecone przez CKE zewnętrznym podmiotom badawczym.

Badania te obejmują następujące obszary:
I. Porównywanie i skalowanie wyników egzaminów zewnętrznych.
II. Prognozowanie i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych.
III. Badania praktyczne o charakterze rozpoznawczym bądź oceniającym:
1. Uwarunkowania ekonomiczne oraz geopolityczne wyników egzaminów zewnętrznych.
2. Uwarunkowania społeczne zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
3. Uwarunkowania psychologiczne zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
4. Uwarunkowania pedagogiczne zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
5. Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie podnoszenia efektywności pracy szkoły ponadgimnazjalnej.
6. Osiągnięcia polskich uczniów badane w programach międzynarodowych (PISA, PIRLS) a wyniki egzaminów zewnętrznych.
7. Porównywalność wyników pracy egzaminatorów maturalnych i zawodowych.

W pracach zespołów metodologicznych uczestniczą:

I ZESPÓŁ ds. METODOLOGII PORÓWNYWANIA WYNIKÓW

Koordynator: dr Henryk Szaleniec, OKE Kraków

Członkowie:
 prof. dr hab. Kazimierz Ciżkowicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 dr Barbara Ciżkowicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 Michał Daszkiewicz – Zakład Diagnostyki Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego
 Anna Dubiecka – st. egzaminator w Wydziale Sprawdzianów i Egzaminów OKE w Krakowie
 Grzegorz Gaworski – Kuratorium Oświaty w Łodzi, wizytator
 Danuta Grabowska – st. ekspert w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE
 Helena Jędrasik – st. ekspert w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE
 Ewa Ludwikowska – konsultant w Kujawsko-pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 Władysław Mąsior – konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej
 dr Tadeusz Mosiek – Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów CKE
 Dominik Mytkowski – st. ekspert w Wydziale Badań i Ewaluacji CKE
o Elżbieta Ostaficzuk – Biuro Edukacji m. st. Warszawy, doradca metodyczny 
 Barbara Przychodzeń - kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE w Gdańsku 
 Marcin Smolik – Zakład Metodyki Nauczania Języka Angielskiego, UMCS Lublin
 Beata Trzcińska – Wydział Matur CKE
 Jolanta Walczak – st. ekspert w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych CKE
 Dorota Węziak – Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 Marcin Wroński – specjalista w Wydziale Badań i Analiz OKE w Jaworznie

II ZESPÓŁ ds. METODOLOGII PROGNOZOWANIA I KOMUNIKOWANIA WYNIKÓW

Koordynator: dr Roman Dolata, Uniwersytet Warszawski

Członkowie: 
 prof. Ireneusz Białecki – Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej Szkolnictwa Wyższego 
 Małgorzata Boba – st. egzaminator w Wydziale Sprawdzianów i Egzaminów OKE Kraków
 Teresa Chrostowska – kierownik Wydziału Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów CKE
 Jolanta Czarnotta-Mączyńska – st. ekspert w Wydziale Badań i Ewaluacji CKE
 Beata Dobrosielska – Pracownia Informatyczna CKE
 dr Michał Federowicz – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 Ewa Gałęska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, doradca metodyczny
 dr Zdzisław Głowacki – Oficyna Wydawnicza „Tutor”
 Maciej Jakubowski – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 Elżbieta Jaworska – Biuro Edukacji m. st. Warszawy, doradca metodyczny
 dr Karolina Kusiak – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 
 dr Wioletta Kozak – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Lublinie, doradca metodyczny
 dr Małgorzata Latoch-Zielińska –Zakład Metodyki Języka Polskiego UMCS w Lublinie
 Małgorzata Lipska – starszy ekspert w Wydziale Badań i Ewaluacji CKE
 Łukasz Mazur – student psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; 
 dr Arleta Poręba-Konopczyńska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, konsultant
 Anna Rappe – Wydział Badań i Analiz OKE Kraków
 Izabela Suckiel – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, konsultant
 Agnieszka Sułowska – nauczycielka matematyki, współpracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
 dr Krystyna Maria Szmigel – kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE w Krakowie
 dr Teresa Wejner – Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Dysleksji
 Agata Wiśniewska – kierownik Pracowni Informatycznej CKE

W ramach projektu dotychczas zrealizowano następujące zadania:
1. Zainspirowano badania nad wynikami egzaminów zewnętrznych, diagnoza potrzeb, zasobów i możliwości badawczych – konferencja informacyjno-promocyjna dla szkół wyższych i instytucji badawczych
2. Przeprowadzono szkolenie metodologiczne z zakresu klasycznej i probabilistycznej teorii testu, przeprowadzone w sierpniu 2005 r. przez prof. Normana Verhelsta, eksperta CITO (ośrodek egzaminowania w Holandii)
3. Ukonstytuowały się zespoły metodologiczne (wrzesień 2005 r.); przyjęto programy działania zespołów, zaplanowano  badania.
4. Ogłoszono i przeprowadzono  negocjacje w sprawie realizacji badań przez podmioty zewnętrzne (grudzień 2005 – marzec 2006).
5. Przygotowano założenia do zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań w dwóch pierwszych obszarach.


I obszar: „Opracowanie metodologii porównywania i skalowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych”
- zorganizowano spotkania zespołu; 
- przygotowano opracowanie „Zrównywanie wyników sprawdzianu 2005 do sprawdzianu 2003”;
- opracowano: koncepcję metody zrównywania, kalibrowania i skalowania wyników sprawdzianów i egzaminów, narzędzia badawcze, opis procedur realizacji projektu zrównywania wyników, raport nt. metod zrównywania wyników egzaminów stosowanych w różnych systemach egzaminacyjnych na świecie, zastosowanie zrównania wyników sprawdzianu 2003-2005 z zastosowaniem IRT z wykorzystaniem programu FACETS;
- przygotowano projekt realizacji zrównywania wyników, procedur oraz narzędzi badawczych – zrównywanie wyników sprawdzianu 2003-2005;
- opracowano testkę dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;
- opracowano projekt analiz statystycznych do realizacji zrównywania wyników;
- przygotowano recenzję merytoryczną projektu badawczego.

II obszar: „Opracowanie metodologii prognozowania  i komunikowania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych"
- zorganizowano spotkania grupy; ustalono skład zespołu do opracowania koncepcji badań i narzędzi oraz raportów; 
- opracowano warianty metody obliczania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej;
- opracowano analizę SWOT wariantów obliczania wskaźnika wartości dodanej oraz sposobów jakościowego komunikowania wyników z użyciem skal międzynarodowych;
- przygotowano pierwszy zestaw scalonych baz danych do testowania wariantów obliczania wartości dodanej;
- opracowano metodologię komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych uczniowi i szkole z użyciem skal międzynarodowych;
- przygotowano koncepcję, projekt badawczy, narzędzia do badania kwestionariuszowego wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej;
- przygotowano koncepcję, projekt badawczy i narzędzia do badania studiów przypadków w zakresie oceny efektywności kształcenia.

 

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna