13.04.2021, 15:09  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Projekty EFS 2007-2013
 Projekty EFS 2004-2006
indent Publikacje
indent Opis projektu
indent Komunikaty o realizacji projektu
indent Biuletyny maturalne dla uczniów
indent Broszury dla uczniów zsz
indent Broszury dla uczniów techników
indent Scenariusze zajęć z maturzystami
indent Badania dotyczące wyników egzaminów
indent Badania umiejętności trzecioklasistów
indent Czasopismo Piątka z plusem
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 8 gości online


 Szukaj na stronie
Opis projektu   E-mail
27.10.2005, 08:46

Opis projektu Publikacja materiałów o egzaminach zewnętrznych dla uczniów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Egzaminy zewnętrzne są nowym elementem systemu oświaty w naszym kraju. Dlatego też uczniowie wciąż mają za mało informacji na ten temat. W związku z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała projekt "Publikacja materiałów o egzaminach zewnętrznych dla uczniów".

Celem projektu jest dostarczenie uczniom materiałów ułatwiających przygotowanie się do egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminów zewnętrznych stanowią przesłankę do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w planowaniu kariery zawodowej. Odpowiednie przygotowanie do egzaminów, a w szczególności do egzaminu zawodowego, przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkół, a tym  samym do lepszego przygotowania absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy.

Projekt zrealizowany będzie w formie różnorodnych publikacji, pomagających uczniom w przygotowaniu się do egzaminów. Publikacje, ze względu na różne grupy odbiorców (w zależności od rodzaju egzaminu) i różne ich oczekiwania, realizowane będą w formach:

  1. dwudziestu broszur dla uczniów szkół zawodowych wydawanych sukcesywnie do potrzeb związanych z nowymi egzaminami,
  2. dwudziestu siedmiu biuletynów maturalnych,
  3. zbioru wzorów matematycznych - jednolitego opracowania ułatwiającego przygotowanie się do egzaminu maturalnego z matematyki,
  4. plakatów informacyjnych o egzaminach zewnętrznych i źródłach informacji na ich temat, w tym plakatów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla uczniów szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  5. czasopisma-kwartalnika o ocenianiu i egzaminowaniu dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wydawnictwa są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów. Mogą je wykorzystywać również nauczyciele, rodzice, placówki doskonalenia nauczycieli i inni zainteresowani. Korzystanie przez nauczycieli z materiałów dla uczniów umożliwi lepsze wsparcie dla uczniów.

Te różnorodne publikacje będą obejmowały całość zagadnień informujących uczniów o wszelkich sprawach związanych z ocenianiem, tak zewnętrznym jak i wewnątrzszkolnym. Zawierać będą dokładny opis egzaminów, przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami, przykładowe zadania sprawdzające konkretne umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia i przydatne na rynku pracy - wraz z komentarzem dotyczącym oceniania, a także wskazówki do przygotowywania się do egzaminów oraz wyjaśnienia, jak wykorzystać uzyskane wyniki dla podnoszenia własnych umiejętności oraz planowania kariery zawodowej.

Szerokie upowszechnienie informacji o egzaminach ułatwi uczniom przygotowanie się do nich. Wykorzystanie na egzaminie jednakowego zbioru wzorów matematycznych zwiększy obiektywizm egzaminowania, wyrówna tym samym szanse wszystkim zdających.

Biuletyny maturalne przyczynią się do efektywniejszego przygotowania się do egzaminu maturalnego i możliwość uzyskania wyższego wykształcenia potwierdzonego świadectwem dojrzałości.

Absolwenci szkół zawodowych i techników będą lepiej poinformowani o możliwości przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a dzięki broszurom lepiej przygotują się do tego egzaminu.

Możliwość korzystania z materiałów umieszczonych na stronie internetowej CKE zwiększy umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych oraz podwyższy poziom edukacji poprzez dostęp w różnorodnej formie do rzetelnej i jednolitej informacji na temat egzaminów.

Projekt zainauguruje powstanie nowego czasopisma w całości poświęconemu szeroko pojętemu ocenianiu. Po zakończeniu projektu planowane jest dalsze wydawanie czasopisma jako kwartalnika. Projekt będzie realizowany w 2005 i 2006 roku.

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna