10.04.2020, 07:53  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 6 gości online


 Szukaj na stronie
Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   E-mail
11.05.2004, 12:14

Aktualizacja: 10.10.2012 r.


 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 Propozycje standardów wymagań opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a zatwierdził rozporządzeniem minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

 Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 66, poz. 580 z późn. zm.). Teksty standardów wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów zostały zamieszczone w oddzielnie opublikowanym załączniku do w/w rozporządzenia.

 Teksty standardów wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów znajdują się także w  informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych (i szkołach policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe)

 Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach (technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne)

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017.

 Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzany będzie tylko egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie, który jest formą oceny poziomu opanowania przez zdajacego wiedzy i umiejętnosci z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a zapisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184) pobierz roporządzenie.


 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna