21.10.2021, 10:53  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 3 gości online


 Szukaj na stronie
Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi z egzaminu zawodowego - 15 czerwca 2009   E-mail
18.06.2009, 11:01
Poniżej zamieszczamy klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do arkuszy z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w dniu 15 czerwca 2009 roku.

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, a arkusz mogli zabrać ze sobą.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania:

 część I (zadania 1-50) z tabelki dla każdego zawodu,

 część II (zadania 51-70) wersja X i Y (wspólna dla ZSZ),

 część II (zadania 51-70) wersja X i Y (wspólna dla technikum)

L.p

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

L.p

Technikum

 1 Sprzedawca wersja X i wersja Y  1 Technik ekonomista
 wersja X i wersja Y
 2 Kucharz małej gastronomii
wersja X i wersja Y
 2 Technik mechanik 
 3 Mechanik pojazdów 
samochodowych
-wersja X, wersja Y
 3 Technik elektronik 
wersja X i wersja Y
 4 Ślusarz  4 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
wersja X i wersja Y
 5 Elektryk  5 Technik handlowiec
- wersja X, wersja Y 
 6 Monter -elektronik
- wersja X, wersja Y
 6 Technik budownictwa  
- wersja X, wersja Y
 7 Piekarz  7 Technik hotelarstwa 
- wersja X, wersja Y
 8 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych   8 Technik elektryk 
 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych   9 Technik agrobiznesu
- wersja X, wersja Y
 10 Murarz  10 Technik organizacji usług gastronomicznych
 11 Cukiernik  11 Technik technologii żywności 
 12 Stolarz  12 Technik ochrony środowiska 
 13 Mechanik-monter maszyn i urządzeń  13 Technik informatyk  
wersja X  i  wersja Y, wersja Z
 14 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie  14 Opiekunka środowiskowa
- wersja X, wersja Y
 15 Krawiec   15 Technik rolnik
- wersja X, wersja Y
 16 Ogrodnik 
- wersja X, wersja Y, wersja Z
 16 Technik telekomunikacji 
 17 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  17 Technik technologii odzieży
 18 Fryzjer   18 Kucharz
 19

Elektromechanik

 19 Technik leśnik 
 20

Malarz- tapeciarz

 20 Technik mechanizacji rolnictwa
- wersja X, wersja Y
 21

Posadzkarz

 21 Asystent osoby niepełnosprawnej 
- wersja X , wersja Y
 22 Operator obrabiarek skrawających   22 Technik technologii drewna 
 23 Rolnik
- wersja X, wersja Y 
 23 Technik geodeta 
 24 Blacharz samochodowy  24 Technik ogrodnik 
 25 Rzeźnik-wędliniarz  25 Technik administracji  
- wersja X, wersja Y
 26 Tapicer   26 Technik drogownictwa 
 27 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  27 Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 
 28

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
- wersja X, wersja Y

 28 Technik inżynierii środowiska i melioracji 
 29 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych   29 Technik poligraf 
 30 Blacharz  30 Technik urządzeń sanitarnych 
 31 Introligator  31 Kelner  
 32 Lakiernik   32 Technik analityk 
 33 Drukarz  33 Technik rachunkowości
 34 Fotograf   34 Technik mechatronik 
- wersja X, wersja Y
 35 Monter konstrukcji budowlanych   35 Technik hodowca koni 
 36 Betoniarz -zbrojarz   36 Technik weterynarii 
- wersja X, wersja Y
 37 Operator maszyn leśnych   37 Technik prac biurowych 
 38 Monter izolacji budowlanych  38 Technik spedytor 
- wersja X, wersja Y
 39 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym   39 Technik obsługi turystycznej 
 40 Kaletnik   40 Asystentka stomatologiczna 
- wersja X, wersja Y
 41 Operator urządzeń przemysłu chemicznego   41 Fototechnik 
 42 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego  42 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
- wersja X, wersja Y
 43 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego   43 Technik transportu kolejowego
 44 Cieśla  44 Technik architektury krajobrazu 
 45 Obuwnik  45 Technik mechanik okrętowy 
 46 Optyk-mechanik    46 Technik księgarstwa 
 47 Dekarz   47 Technik organizacji reklamy  
 48 Monter kadłubów okrętowych  48

Technik informacji naukowej 

 49 Górnik eksploatacji podziemnej  49 Technik nawigator morski
 50 Monter mechatronik
wersja X , wersja Y
 50 Technik górnictwa podziemnego 
 51 Koszykarz-plecionkarz   51 Technik dróg i mostów kolejowych 
 52 Kowal  52 Technik żeglugi śródlądowej
 53 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 
wersja X, wersja Z
 53 Technik rybactwa śródlądowego 
 54 Monter sieci komunalnych   54 Technik budownictwa okrętowego 
 55 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych   55 Technik technologii chemicznej 
 56 Kamieniarz   56 Technik ortopeda 
- wersja X, wersja Y
 57 Renowator zabytków architektury   57 Technik geolog 
 58 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej   58 Technik pszczelarz 
 59 Opiekun medyczny
wersja X , wersja Y
 59 Technik usług fryzjerskich
- wersja X, wersja Y 
 60 Mechanik precyzyjny  60 Technik instrumentów muzycznych 
 61 Monter systemów rurociągowych  61 Technik technologii ceramicznej 
 62 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  62 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 
 63 Monter instalotar urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim  63 Technik usług kosmetycznych
- wersja X, wersja Y
 64 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych  64 Technik eksploatacji portów i terminali 
 65 Modelarz odlewniczy   65 Technik technologii wyrobów skórzanych 
 66 Złotnik jubiler  66 Technik budownictwa wodnego
     67 Technik masażysta 
- wersja X, wersja Y
     68 Asystent operatora dźwięku 
     69 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
- wersja X, wersja Y
     70 Technik farmaceutyczny
- wersja X, wersja Y
     71 Ratownik medyczny
- wersja X, wersja Y
     72 Opiekun w domu pomocy społecznej
- wersja X, wersja Y
     73 Terapeuta zajęciowy 
- wersja X, wersja Y
     74 Technik logistyk
- wersja X, wersja Y
     75 Technik pożarnictwa
- wersja X, wersja Y
     76 Opiekunka dziecięca
- wersja X, wersja Y
     77 Technik elektroradiolog
     78 Dietetyk
- wersja X, wersja Y
     79 Higienistka stomatologiczna
- wersja X, wersja Y
     80 Technik optyk
     81 Protetyk słuchu 
- wersja X, wersja Y
     82 Technik automatyk sterowanie ruchem kolejowym
     83 Technik archiwista
     84 Ortoptystka
     85 Technik mechanik lotniczy
     86 Technik technologii szkła
     87 Technik górnictwa odkrywkowego
     88 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
     89 Technik urządzeń audiowizualnych
     90 Technik awionik
     91 Technik pojazdów samochodowych
     92 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
     93 Technik teleinformatyk
     94 Technik wiertnik
     95 Technik obuwnik
     96 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
     97 Technik dentystyczny
     98 Technik górnictwa otworowego
     99 Technik organizacji produkcji filmowej
     100 Technik papiernictwa
     101 Technik usług detektywistycznych (eksperyment pedagogiczny)
        

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna