07.08.2020, 18:33  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 4 gości online


 Szukaj na stronie
Turnieje i olimpiady zwalniające z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2010 roku   E-mail
09.07.2009, 09:34
(Aktualizacja 3.03.2010 r.)

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na mocy przepisu § 112 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), przekazuje w załączeniu Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2010 roku.

Lp. Nazwa olimpiady/turnieju Organizator Adres Komitetu Głównego Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
1. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "Euroelektra" Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz 

- technik elektryk
- technik elektronik
- technik telekomunikacji
2. Olimpiada ‎Techniki ‎Samochodowej Wydawnictwa ‎Komunikacji 
i Łączności 
Sp. z o.o.‎
ul. Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa
- elektromechanik pojazdów samochodowych 
- mechanik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
- technik mechatronik
- technik pojazdów samochodowych
3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
- technik ekonomista
4. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej 
i Kartograficznej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
- technik geodeta
5. Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16 p.316
00-637 Warszawa
- technik budownictwa
6. Olimpiada Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych
Akademia Podlaska 
w Siedlcach
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
- technik agrobiznesu
- technik hodowca koni
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik leśnik
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik ochrony środowiska
- technik ogrodnik
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik rolnik
- technik technologii żywności
- technik weterynarii
- technik żywienia 
i gospodarstwa domowego
7. Olimpiada Wiedzy 
o Wynalazczości
Polski Związek Stowarzyszeń 
Wynalazców 
i Racjonalizatorów
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

- technik budownictwa
- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik leśnik
- technik ochrony środowiska
- technik technologii żywności
- technik telekomunikacji
- technik żywienia 
i gospodarstwa domowego
- technik handlowiec
- technik spedytor
- technik mechatronik
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik technologii drewna
- technik geodeta
- technik drogownictwa
- technik urządzeń sanitarnych
- technik architektury krajobrazu

8. Olimpiada Wiedzy 
o Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
Zespół Szkół Nr 6
im. Mikołaja Reja
ul. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin
- kelner
- kucharz
- technik hotelarstwa
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik żywienia 
i gospodarstwa domowego
9. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 
o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. i J. Śniadeckich  
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
- technik technologii żywności
- technik żywienia 
i gospodarstwa domowego
10. Olimpiada Wiedzy Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Muzeum Techniki 
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
- technik budownictwa
- technik budownictwa okrętowego
- technik budownictwa wodnego
- technik dróg 
i mostów kolejowych
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik mechatronik
- technik telekomunikacji
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik okrętowy
- technik mechanik lotniczy
- technik elektronik medyczny
11. Turniej na Najlepszego Ucznia 
w Zawodzie Cukiernik
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych nr 5
ul. J. Dawida 5/7
50-527 Wrocław
- cukiernik
12. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy 
im. Wojciecha Kandulskiego
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. i J. Śniadeckich  
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
- cukiernik
13. Turniej na Najlepszego Ucznia 
w Zawodzie Piekarz
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych nr 5
ul. J. Dawida 5/7
50-527 Wrocław
- piekarz
14. Ogólnopolski Turniej Piekarski 
im. Anny Butki
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. i J. Śniadeckich  
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
- piekarz
15. Ogólnopolski Turniej
Przetwórstwa Mięsa
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. i J. Śniadeckich  
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań
- rzeźnik-wędliniarz
16. Turniej Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Fundacja Liceów Handlowo-Kupieckich ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
85-094 Bydgoszcz
- technik ekonomista
- technik handlowiec
17. Olimpiada Innowacji
Technicznych
Polski Związek Stowarzyszeń 
Wynalazców 
i Racjonalizatorów
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
- technik budownictwa
- technik budownictwa okrętowego
- technik dróg 
i mostów kolejowych
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik geodeta
- technik geolog
- technik leśnik
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik technologii chemicznej
- technik telekomunikacji
- technik transportu kolejowego
- technik włókiennik
- technik technologii drewna
- technik ochrony środowiska
- technik architektury krajobrazu
- technik mechatronik
18. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej
Akademia
Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik elektroniki medycznej
- technik mechatronik
- technik teleinformatyk
- technik telekomunikacji
19. Turniej Wiedzy
o Mleku 
i Mleczarstwie
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
w Warszawie
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
- technik technologii żywności
20. Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
- technik logistyk
- technik spedytor
21. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej Wyższa Szkoła Gospodarki 
w Bydgoszczy
Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich
im. Emilii Gierczak 
ul. Łopuskiego 13
78-100 Kołobrzeg
- technik hotelarstwa
22. Olimpiada Wiedzy 
o Finansach - Banki w Akcji
Wyższa Szkoła Bankowa Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
- technik administracji
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik rachunkowości
23. Turniej Budowlany „Złota Kielnia” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej 
i Kultury Fizycznej
ul. Czarnieckiego 9
86-300 Grudziądz 
- murarz
- malarz-tapeciarz
- monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych
- posadzkarz
- stolarz

 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna