29.01.2020, 09:07  


|Strona główna|Przetargi|Archiwum|Kontakt|
Menu główne
 Strona główna
 Terminy egzaminów
 Aktualności
 Komunikaty dyrektora CKE
 O egzaminach
 Sprawdzian
 Egzamin gimnazjalny
 Egzamin maturalny
 Egzaminy zawodowe
 Egzaminy eksternistyczne
 Arkusze egzaminacyjne
 Informatory
 Egzaminatorzy
 Biuletyny maturalne
 Akty prawne
 Badania, analizy, wyniki
 Projekty EFS
 Kwartalniki EFS
 Pirls 2006
 TIMSS PIRLS 2011
 Przydatne linki
 Oferty pracy
 Przetargi
 English version


PROJEKTY CKE-EFS

 Logo CKE-EFS 


logo EWD
 


Projekty CKE

 


 Online
Aktualnie jest 49 gości online


 Szukaj na stronie
Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.   E-mail
27.04.2010, 00:00
Komunikat z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

Na podstawie § 60 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i § 71 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

/-/ K. Konarzewski


Lp. Nazwa olimpiady Zwolnienie z przedmiotu
1. Olimpiada Artystyczna
- sekcja plastyki historia sztuki
- sekcja muzyki historia muzyki
2. Olimpiada Biologiczna biologia
3. Olimpiada Chemiczna chemia
4. Olimpiada Filozoficzna filozofia
5. Olimpiada Fizyczna fizyka i astronomia
6. Olimpiada Geograficzna* geografia
7. Olimpiada Historyczna historia
8. Olimpiada Informatyczna informatyka
9. Olimpiada Języka Angielskiego język angielski
10. Olimpiada Języka Białoruskiego język białoruski
11. Olimpiada Języka Francuskiego język francuski
12. Olimpiada Języka Łacińskiego język łaciński i kultura antyczna
13. Olimpiada Języka Niemieckiego język niemiecki
14. Olimpiada Języka Rosyjskiego język rosyjski
15. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego język polski
16. Olimpiada Matematyczna matematyka
17. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie
18. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej wiedza o społeczeństwie

* Do r. szk. 2009/2010 pod nazwą Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna


 


Copyright © CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna